Blandade bilder ht2007-vt2008

Bilderna på denna sida användes vid affischering för nybörjarträningsstart kendokids höstterminen 2008.

 

 

   
Foto: Magnus Johansson (kendoka@hotmail.com)
Copyright: Kopiera gärna. Citera källa (www.kendokids.se) om bilderna används i tidning eller på webb.